Какие выплаты положены в украине на погребение пенсионера

Опубликовано: 03.12.2023

4 Червня 2018 Роздрукувати

Bez imeni 300x229

Порядок виплати допомоги на поховання

Відповідно до статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні і установа (заклад), в якому пенсіонер помер, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера

У випадку, якщо померлий пенсіонер не був зареєстрований на підконтрольній території, особа, яка звертається по допомогу на поховання та/або недоотриману пенсію, подає всі необхідні документи, в тому числі, в разі необхідності, власну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до органу, що призначає пенсію, за місцем власної реєстрації/ проживання.

Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованого належним чином, для отримання допомоги на поховання робиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, заявник додатково надає довідку, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.

Допомога на поховання виплачується за разовим дорученням підприємствами поштового зв’язку (крім допомоги на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України). Разове доручення виписується на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне тільки до кінця того місяця, в якому воно було виписано.

Допомога на поховання осіб, яким пенсія виплачувалась відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та які перебували на обліку в головних управліннях Пенсійного фонду України, а також одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 (із змінами) та недоотримана пенсія зазначеній категорії померлих громадян, виплачуються шляхом зарахування на рахунки заявників в установах АТ «Ощадбанк».

Законом України “Про судоустрій і статус суддів” не передбачена виплата допомоги на поховання особам, які отримували щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці.

Социальные выплаты для захоронения умершего выплачиваются в основном пенсионерам или инвалидам. Это государственная гарантия, что малообеспеченные категории граждан или одинокие будут достойно похоронены после смерти.

Это актуальный социальный вопрос, который волнует многих, какой будет размер пособия на погребение 2021 год для близкой родни, которые жили или не проживали вместе с умершим?

Пособие на погребение в Украине в 2021 году

Сумма выплат

Решение о выплате принимают в зависимости от социального статуса и финансового положения умершего и его родные. Денежная сумма на погребение выдается, если гражданин относился к таким категориям:

 • пенсионер
 • инвалид
 • малообеспеченная семья
 • др. категории с предусмотренными льготами

Если покойный был пенсионерам, тем, кто занимается организацией похорон, выплачивают единовременную дотацию. Размер будет равняться пенсии за 2 месяца, которую получал покойный.

Если же вопрос касается захоронения военного пенсионера, пособие будет рассчитываться, как 3 пенсии умершего, но не ниже 5-ти кратного размера МЗП.

Государственная денежная дотация выдается на руки строго по поручению отделениями почты Украины, оформленному на ФИО лица, осуществляющего захоронение. Такое поручение будет актуальным только до конца текущего месяца, в котором оно было сформировано.

Важно! Государственная помощь не выдается лицам, имеющим гражданство другой страны, это же относится к тем, кто проживает в «ДНР» и «ЛНВ».

Новини по темі:

 • Льготы многодетным семьям в 2021 году в Украине
 • Пенсионный возраст в Украине на 2021 год
 • Ставки земельного налога на 2021 год
 • Программа социально-экономического развития Украины…
 • Каким будет повышение зарплаты военным в 2021 году в…
 • Последние новости о пенсионной реформе в Украине в 2021 году
 • Судебный сбор на 2021 год в Украине
 • Повышение зарплаты семейного врача в 2021 году в Украине

Кто выдает помощь?

Куда обращаться за оформлением денег для захоронения, зависит от территориального нахождения умершего, поэтому порядок выплаты пособия на погребение будет следующим:

 1. Если пенсионер всегда проживал на территории страны (не получал пенсию на неподконтрольной Украине территории), родня должна обратиться по месту жительства (прописки в паспорте) покойного.
 2. Если погибший человек был переселенцем с оккупированных территорий, нужно подать заявление в орган, в котором лицо стояла на учете.

Если человек, который занимается похоронами, проживает на неподконтрольных Украине территориях, нужно взять справку в органах социальной защиты населения о временной постановке на учет, как перемещенной лица.

Обращения в соответствующие органы от лиц, не имеющих гражданства Украины не будут рассматриваться.

Когда можно обращаться за помощью?

После смерти родственника пенсионера или инвалида необходимо обратиться за выплатами в течение следующих 6 месяцев в ПФУ для оформления недополученной пенсии. После этого пособие на погребение за счет соцстраха 2021 года будут считаться частью наследства.

Изменение условий выдачи пособия на погребение в 2021 году

За регламентированными деньгами можно обращаться в любое время, максимальный срок не установлен.

Какие собрать бумаги?

Для оформления финансов на погребение нужно совместно с заявлением предоставить ряд бумаг:

 1. Паспорт или документ, удостоверяющий личность.
 2. Заявление на социальные выплаты, оформленное по соответствующим образцом.
 3. Выписка из госреестра гражданского состояния (возможно справка о смерти).

Заявление, написанное в произвольной форме, если не будут указаны необходимые данные, будут признаны недействительными или не будет подано к рассмотрению.

Также родня может рассчитывать, что порядочными работодателями будет оформлена помощь на погребение за счет предприятия.

Что такое недополученная пенсия и как ее получить?

Пенсия каждого человека состоит из сложных расчетов и делится на несколько частей, одна из которых накопительная. Это небольшая часть средств, которая откладывается с официальной зарплаты человека.

Пенсия недополученная является накопительный остаток средств на личном счете умершего гражданина, который не был вовремя потраченное. Оформление недополученной пенсии родственниками умершего – популярный вопрос.

Для этого необходимо будет предоставить в Пенсионный Фонд документы:

 1. Бумаги, удостоверяющие личность того, кто обращается, например, паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении, справка о переселении.
 2. Документы, гарантирующие доказательства родственных связей с умершим мужем, свидетельство о рождении для детей, свидетельство о браке для супругов.
 3. Свидетельство о смерти или справку из реестра гражданских актов.
 4. Бумаги, подтверждающие факт совместного проживания с ранее умершим гражданином на дату его смерти.
 5. Любые справки, подтверждающие, что заявитель находился на иждивении у умершего человека, если есть нетрудоспособные граждане, которые не проживали с пенсионером.
 6. Свидетельство, дающие право на собственность. Этот документ понадобится, если есть родные не живущий вместе с пенсионером или члены семьи обратились позже определенного срока.

Важно! Если на пособие претендуют и подали заявление несколько членов семьи покойника, не выданная сумма пенсии будет разделена между ним поровну.

Разработан специальный перечень родственников, которые могут законно претендовать на недополученную пенсию умершего гражданина:

 1. Члены семьи, которые живут на одной территории вместе с умершим гражданином на день его смерти. Но этот факт нужно будет оправдать официальными бумагами. В противном случае претензии заявителя не будут рассматриваться.
 2. Члены семьи, которые относятся к категории нетрудоспособных, если они находились на полном или частичном иждивении у покойного. В этом случае нет разницы, проживал мужчина или нет совместно с покойным.

Первые, кто могут законно претендовать на недополученную пенсию – проживающие родственники, если это записано в официальных бумагах.

Льготы на похороны в Украине

Нередко кончина близкого человека может оказаться неожиданностью. И родные, поглощенные скорбью, могут совсем растеряться в такой ситуации. Многие задаются вопросом, в какую похоронную службу обращаться, и кому лучше всего доверить похоронную процессию. Немаловажной частью является сбор необходимых документов. Среднестатистический человек на протяжении жизни редко задумывается о том, какие документы следует оформить после смерти близкого. Существуют также всевозможные льготы, позволяющие провести погребение бесплатно, но многие об этом не знают. Также живые, которых оставил человек, могут претендовать на материальную помощь при оплате ритуальных услуг. Но какие льготы на похороны существуют, и кто имеет право на них?

СОДЕРЖАНИЕ

Факт смерти
Процедура похорон
Льготы на похороны
Кто имеет право на льготы?
Погребение за счет государства
Погребение за счет работодателя
Кто имеет право на материальную помощь?
Стоимость ритуальных услуг довольно высока, и каждый гражданин обязан знать, может ли он получить компенсацию за похороны умершего человека. Согласно нашему закону, претендовать на материальную помощь могут люди различных категорий, а предоставлять компенсацию должны государство, местные органы власти, пенсионные фонды и работодатели. Наличие компенсации, как и ее размер, зависит от определенных случаев.

Факт смерти

Установление факта смерти – это первое, что нужно сделать, если человек умер дома. Для этого необходимо вызвать скорую помощь. Врач скорой помощи обязан вызвать служителя закона, если родные не вызвали их раньше. Перед тем, как полиция приедет, нельзя прикасаться и передвигать тело. Также настоятельно не рекомендуется трогать предметы в комнате.

Как только будет совершен осмотр покойного скорой помощью и полицией, будет принято решение о вскрытии. Его проводят тогда, когда есть подозрения на насильственную смерть. Вскрытие проводится также, если человек скончался не дома или его личность не была установлена. Получить свидетельство о вскрытии можно в морге.

Процедура похорон

Непросто составить план действий при самостоятельной организации похорон. Поэтому лучше всего обратиться в опытное ритуальное бюро, которое поможет выполнить все правильно и достаточно быстро.

Первым делом определяется дата похоронной процессии. Обычно, это третий день после констатации смерти. Однако случаются обстоятельства, которые требуют более ранних или поздних похорон.

Важен и способ захоронения. Обычно, учитывают пожелания самого усопшего при жизни. При отсутствии таковых придется организовывать все самостоятельно. Далее следует выбор места захоронения, покупка места и подготовка могилы. Последнее выполняют сотрудники кладбища.

После этого потребуется выбрать наряд, в котором усопший отправится в последний путь, и гроб, собственно, венки и покрывало. Для перевозки гроба с телом нанимается катафалк и пассажирский транспорт.

Ритуальные обряды обсуждаются с церковными служителями. Стоит помнить, что в православии нельзя обращаться в церковь при погребении самоубийцы. Но при большом желании все-таки можно договориться.

После церемонии принято организовывать прощальные обеды. Тут все зависит от количества людей, которые пришли проститься. Последует выбор места и еды. Небольшое количество людей может уместиться в доме, а если намеревается прийти много народу, то лучше всего заказать ресторан.

Все это отнимает не только много времени и усилий, но и денег. Так, следует перед организацией похорон выяснить, можно ли получить материальную помощь в организации процессии.

Льготы на похороны

Существует несколько льготных категорий. Если человек – ветеран труда, например, то ему положены льготы при похоронах. Также бесплатно хоронят ветеранов ВОВ Украины, и те же условия предоставляются труженикам тыла.

Свидетельство о смерти оформляется в специальном коммунальном предприятии и является обязательным документом при получении компенсации в любом льготном случае. На документе отмечается точное место захоронения. Заключив договор с похоронным бюро в связи со смертью родственника, можно получить справку о проведении похорон.

Кто имеет право на льготы?

По законодательству Украины, на бесплатное захоронение могут рассчитывать следующие лица:

Герои войны, получившие более четырех медалей за отвагу.

Герои Социалистического Труда, получившие звание во время ВОВ.

Люди, имеющие трудовые заслуги перед Родиной.

Участники военных действий.

ветеран войны

Сколько денег выделяет государство на похороны пенсионера зависит от конкретного случая. Однако следует отметить, что стоимость сотрудничества с похоронным бюро не должна превышать размер материальной помощи от государства или местного департамента.

Государственные льготы на похороны не предоставляются при обращении родственниками в частные похоронные бюро. Посему следует отдать предпочтение муниципальному ритуальному бюро.

Погребение за счет государства

Бесплатное социальное погребение усопших осуществляется для граждан:

которые не имели официального трудоустройства;

пенсионеров, не имеющих работу;

людей с заслугами перед Родиной;

при рождении мертвого ребенка у женщины.

Согласно закону, при смерти нетрудоустроенного человека государство дает средства на похороны. Точнее, государство обязуется компенсировать затраты на похоронную процессию лицам, которые потратили деньги на похороны безработного.

Следует отметить, что при смерти нетрудоустроенного лица с инвалидностью, которое находилось под содержанием третьего работающего лица, в Украине предусмотрено возмещение или помощь в организации похорон.

То, где получить денежные средства и порядок выплаты также указаны. Обычно, помощь выплачивается в Центре занятости по месту регистрации при наличии заявления и пакета документов. Какие документы нужны для получения, можно узнать в Центре занятости. Сроки выплаты могут быть разными, а размер зависит от прожиточного минимума.

похороны ветеранов

В случае с пенсионерами, родственники имеют право на получение денежной компенсации после проведения похорон. Возраст усопшего и его пенсия роли не играют, так как пенсия регулируется по разным особенностям. К примеру, у инвалида 1 группы или 2 группы, ветерана труда или труженика тыла пенсия будет выше, чем при обычном просчете пенсии. В данном случае деньги получить можно от пенсионного фонда.

Для получения компенсации необходимо собрать соответствующий пакет документов и написать заявление. Документация нужна для определения факта смерти, идентификации умершего и заявителя. При смерти человека на пенсии, лица, которые осуществили похороны могут рассчитывать на выплату, равносильную пенсии усопшего за два месяца.

Погребение за счет работодателя

Не только государство может помогать с похоронами, но и работодатели. Кто может получить компенсацию от работодателя:

лицо, получившее заболевание на производстве, которое привело к смерти;

лицо, получившее летальный исход на предприятии.

Согласно законодательству, выплата работодателем должна обеспечиваться в том случае, если условия труда вызвали смерть работника. Работодатель обязуется:

одноразово выдать пособие людям, которые находились на обеспечении умершего сотрудника;

провести организацию похорон сотрудника, который умер от несчастного случая на производстве или в связи с приобретенной болезнью.

Помощь при летальном исходе на производстве выплачивается страховым фондом. Для получения одноразового пособия потребуется оформить справку с указанием зарплаты усопшего за полгода. Рассчитывается сумма страховым фондом с учетом размера зарплаты.

Следует добавить, что согласно закону, возмещение расходов на достойные похороны при смерти сотрудника, сумма и алгоритм действий устанавливается в зависимости от области Украины с учетом финансовых возможностей.

Иногда, работодатели предоставляют помощь в похоронах своим сотрудникам. Согласно налоговому закону, компенсация может иметь как денежный формат, так и предоставление ритуальных услуг. Например, работодатель может заплатить за установку памятника или транспорт. Для получения такой компенсации необходимо предоставить справку о смерти и приказ работодателя.

Кто имеет право на материальную помощь?

Многие задаются вопросом, как похоронить человека не льготника за счет государства? Дело в том, что и не льготникам выделяется материальная помощь, которая полностью зависит от статуса усопшего.

Застрахованные лица получают льготы в месте трудоустройства при предъявлении свидетельства о смерти, которое оформляется в ЗАГСе.

Безработные также могут в Центре занятости получить минимальную компенсацию на похороны, если были поставлены на учет здесь.

Пенсионеры – не ветераны, получают выплаты в пенсионных фондах по местам регистрации. Родственникам, которые оплатили похороны, необходимо обращаться за компенсацией в течение 72 часов с момента получения свидетельства о смерти. Необходимо взять с собой паспорт.

Пенсионный фонд предоставляет специальную бумагу, по которой на Главпочтамте можно получить компенсацию. Также законодательством Украины установлено, сколько пенсий выплачивают фонды после смерти – одна, которую пенсионер не успел получить.

Местные инстанции оплачивают погребение людей из интернатов, пансионатов, домов престарелых. Также рассчитывать на похороны могут одинокие нетрудоспособные лица.

Процедуры получения льгот в любом из случаев построены по одному принципу, поэтому родные всегда могут обратиться в соответствующую инстанцию за материальной помощью при смерти близкого человека.

Пособие на погребение в Украине: как получить пенсию умершего, все нюансы для переселенцев

Все граждане Украины, в том числе и внутренне перемещенные лица, в случае смерти родственника могут получить выплату его недополученной пенсии и пособие на погребение. Получение этого пособия особенно важно, если нет денег на похороны. Что такое недополученная пенсия и что такое помощь на захоронение, кому они положены, какие документы для получения этих выплат нужны, куда и в какой срок нужно обратиться – ответы на эти вопросы мы получили в разъяснениях специалистов Пенсионного фонда и юристов Общественной организации «Донбасс-SOS».

В каком размере и кому выплачивается пособие на погребение?

Дают ли деньги на похороны, зависит от социального статуса умершего. Помощь в погребении государство оказывает, только если умерший относился к пенсионерам, инвалидам либо иным категориям граждан, для которых предусмотрены различные льготы. В случае смерти пенсионера лицам, организовавшим похороны, выплачивается единовременное пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии, которую получал покойный. Если умерший получал пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», пособие на погребение выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера минимальной заработной платы. Пособие выплачивается по разовому поручению предприятиями почтовой связи. Разовое поручение выписывается на имя лица, осуществившего погребение, и действительно только до конца того месяца, в котором оно было выписано. Закон о погребении в “днр” и “лнр” не действует в отношении лиц, имеющих гражданство другой страны.

Какие документы необходимы для получения пособия на погребение?

 • Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).
 • Заявление о выплате пособия. При его составлении нужно учитывать образец заявления на пособие на погребение. Документ, составленный в свободной форме без указания всей информации, признают недействительным и не допустят к рассмотрению.
 • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справка о смерти.

Куда обращаться?

Если умерший был переселенцем – в орган, назначивший ему пенсию, и в котором он находился на учете. Если умерший пенсионер никогда не был переселенцем и не получал пенсию на подконтрольной территории, то лицо, осуществившее погребение, обращается в Пенсионный фонд Украины по собственному месту жительства (согласно «прописке» в паспорте или справке переселенца).

А если человек, осуществивший погребение, проживает на неподконтрольной территории? Если местом жительства (регистрации) лица, осуществившего погребение, является временно не контролируемая украинской властью территория, то ему необходимо взять справку о постановке его на учет как перемещенного лица, которая выдается органами социальной защиты населения.

Как установить факт смерти человека, если он умер на неподконтрольной территории?

Не зная, где получать пособие на погребение пенсионеров, умерших на неподконтрольной территории, ближайшие родственники (супруги и дети) часто бывают вынуждены проводить захоронение на свои средства. Избежать этого и получить законную помощь на погребение можно, если предъявить документ, подтверждающий смерть и захоронение.

Таким документом является выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (справки о смерти, выданные в «Л/ДНР», недействительны). Для установления факта смерти предусмотрена судебная процедура. Вначале со справкой, выданной на неподконтрольной территории, заявителю необходимо обратиться в отдел РАГС по своему месту жительства, и там получить письменный отказ в регистрации факта смерти умершего родственника. Далее с этим отказом и со всеми документами, которые выдавались на оккупированной территории (желательно к ним приобщить бумаги, которые подтверждают факт смерти, например, медицинские, а также квитанции об оплате ритуальных услуг, можно даже фотографии места погребения), подать заявление в суд об установлении юридического факта смерти. Это можно сделать в том населенном пункте, где проживает заявитель. Третьей стороной необходимо указать тот отдел РАГС, который выдал письменный отказ в регистрации. Такие заявления рассматриваются по сокращенной процедуре в кратчайшие сроки. Суд сам направит в отдел РАГС свое решение, а там уже в установленном порядке зарегистрируют факт смерти и выдадут свидетельство. С ним можно получить полагающиеся льготы на захоронение.

Что такое недополученная пенсия?

В пенсии есть так называемая накопительная часть. Это та часть заработанных денежных средств, которая откладывается на пенсионный счет человека с его официального заработка. В дальнейшем пенсия будет выплачиваться из накопительной части и той суммы, что выделило государство. Недополученной пенсией называется тот остаток на накопительном счете, который служил для формирования пенсионных выплат и не был полностью израсходован в связи со смертью получателя. Многие интересуются, можно ли снять эту сумму, не дожидаясь вступления в наследство, а также кто имеет право забрать ее.

Какие документы необходимы для выплаты недополученной пенсии?

 • Документ, удостоверяющий личность заявителя. Это может быть паспорт гражданина, свидетельство о рождении либо справка о переселении, выданная на территории Украины.
 • Свидетельство о смерти по украинскому образцу.
 • Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении для сына или дочери, свидетельство о браке для мужа или жены и прочее).
 • Паспорт или другой документ, подтверждающий совместное проживание с пенсионером на день его смерти.
 • Документы, удостоверяющие нахождение на иждивении умершего пенсионера (в случае, когда нетрудоспособные члены семьи не проживали совместно с умершим пенсионером).
 • Свидетельство о праве на наследство (в случае отсутствия членов семьи, проживающих совместно с пенсионером, или в случае их обращения за выплатой в установленный срок).

Кому выплачивается?

 • Членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти. Факт проживания необходимо подтвердить официально. В противном случае порядок предоставления выплаты не предусматривает рассмотрение заявителя как возможного кандидата для получения пенсии умершего.
 • Нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или нет.

Первыми претендентами, которым отдается выплата пенсии в случае смерти пенсионера, являются проживающие с ним родственники. Факт проживания может быть подтвержден только документально – у человека, претендующего на недополученную выплату, должна быть постоянная или временная регистрация по месту проживания покойного.

Если никто не проживал с умершим на момент смерти, как получить пенсию за умершего и возможно ли это сделать?

Выплата пенсии умершего, проживавшего в одиночестве, осуществляется в пользу родственников, находящихся на иждивении. Доказательством такого состояния служит отсутствие официальных источников дохода, а также особый социальный статус, не позволяющий работать (инвалидность, возраст младше 18 лет и т. д.). Если таких лиц нет, недополученная пенсия получается в порядке наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и получить по результатам рассмотрения дела свидетельство о смерти.

Далее порядок наследования недополученных выплат соответствует тому, что определен законом Украины. Денежная сумма будет поделена между наследниками первой очереди. Если есть завещание, но умерший не указал в нем, кто должен получить выплату, сумма также будет разделена между наследниками первой очереди. При наличии указаний в завещании о том, что выплату следует отдать конкретному человеку, деньги будут отданы ему вне зависимости от очередности наследования и наличия либо отсутствия других претендентов на наследство.

Выплата пенсии в случае смерти пенсионера проводится единовременно. Лицу, получающему эту выплату, передают все деньги с накопительной части счета, а также документацию, с помощью которой можно отследить движение средств на счету и убедиться, что получены все деньги.

Когда необходимо обратиться за получением средств?

Максимальный срок обращения за недополученной пенсией напрямую через Пенсионный фонд Украины – шесть месяцев. После него недополученная пенсия умершего входит в состав наследства. Предельный срок обращения за пособием на погребение не установлен.

Внимание! Лица, которые обращаются выплатами в управления Пенсионного фонда Украины, должны быть зарегистрированы в качестве перемещенных из района проведения антитеррористической операции или иметь регистрацию постоянного проживания на контролируемой территории Украины. Обращения от лиц, не имеющих гражданства Украины или справки о переселении, не рассматриваются.


Если умер близкий человек, можно получить помощь от государства. В 2016 году я организовывала похороны дяди, в 2020 году — бабушки, поэтому знаю о выплатах.

Расскажу, что и кому положено и как получить деньги.

Государство выплачивает пособие на погребение всех граждан: пенсионеров, безработных, работающих, несовершеннолетних и мертворожденных детей. И, таким образом, компенсирует расходы на похороны.

В 2020 году размер пособия — 6 124 ₽, но в некоторых регионах платят больше.

  В Москве, кроме основного пособия, дополнительно платят 11 000 ₽. А если умер ветеран ВОВ, инвалид или труженик тыла, то вместе с основным пособием выходит 30 000 ₽.

В Московской области платят 9 656 ₽.

В Санкт-Петербурге на похороны ветерана, узника концлагеря и гетто выплачивают 9 417 ₽.

В Крыму есть дополнительная компенсация в 3 623 ₽, на погребение пенсионера доплачивают еще больше — 6 437 ₽.

В некоторых регионах действуют местные коэффициенты — например, в Чукотском автономном округе платят в два раза больше.

Деньги выплачивают тому, кто реально потратил средства на похороны и обратился за пособием. Это может быть не только родственник, но и друг, знакомый или коллега. Чек, подтверждающий затраты, могут и не спросить, но лучше сохраните его.

Неважно, сколько вы потратили на похороны: больше установленной суммы все равно не дадут. И деньги платят один раз одному человеку: разделить их между родственниками не получится.

Как получить. Пособие на погребение можно оформить в течение шести месяцев со дня смерти человека. Деньги получают в разных организациях в зависимости от того, кто умер:

  пенсионер — в Пенсионном фонде России;

работающий — у его работодателя;

несовершеннолетний — в Фонде социального страхования РФ;

неработающий или ребенок, замерший в утробе после 154 дней беременности — в местном отделе социальной защиты населения;

военный или сотрудник МВД — в военкомате.

Не знаете, куда идти — уточните в отделе ЗАГС, когда будете получать справку и свидетельство о смерти. Вам объяснят, куда обращаться.

Чтобы получить деньги, нужно предоставить справку о смерти из ЗАГСа, ваш паспорт и банковские реквизиты. Заявление на получение пособия напишете на месте. Выплату получите в течение месяца.

По статье 1174 ГК РФ можно дополнительно получить до 100 000 ₽ — компенсацию на погребение за счет банковского вклада умершего. Получить деньги может тот, кто организовывал похороны. Ждать полгода, как при вступлении в наследство, не нужно. Просто обратитесь к нотариусу и предоставьте чеки, подтверждающие ваши затраты на похороны.

Если умерший перед смертью не успел получить пенсию, то вы можете получить начисленную, но невыплаченную сумму. Например, моя бабушка получала пенсию восьмого числа, а умерла пятого — я получила ее пенсию почти за месяц.

Получить деньги могут родственники или те, кто жил с пенсионером на момент его смерти или ухаживал за ним. В любом случае, помимо стандартных документов, у вас потребуют подтверждение родства или того факта, что вы ухаживали за умершим. Например, свидетельство об опекунстве.

Как получить. Обратитесь в ПФР в течение шести месяцев со дня смерти. Предоставьте свидетельство или справку о смерти, свой паспорт, реквизиты и документы, подтверждающие родство. Деньги придут в течение месяца.

Если не успеете подать документы в течение полугода, недополученная пенсия войдет в наследство. Пенсию можно получить по завещанию или праву наследования: например, если умерший — ваш ребенок, родитель или супруг.

Когда умирает работающий человек, родственники могут получать компенсацию от работодателя и накопительную часть его пенсии.

Компенсация от работодателя — все, что человек заработал, но не успел получить. В сумму, например, входят неоплаченные больничные, компенсации за неиспользованный отпуск, начисленная зарплата. А еще работодатель может добровольно выплатить материальную помощь.

Чтобы получить деньги, обратитесь к работодателю в течение шести месяцев после смерти вашего родственника и уточните, какие документы нужно предоставить. В некоторых организациях требуют только справку о смерти, в других — подтверждение родства. Сроки выплат тоже могут отличаться, но чаще всего деньги перечисляют в течение месяца.

Накопительная пенсия не входит в наследство по ФЗ № 424. Обращаться за ней в ПФР можно в течение шести месяцев со смерти человека. Если по каким-то причинам пропустите срок — придется восстанавливать свое право на деньги через суд.

Накопительную часть пенсии можно получить, только если человеку еще не назначили страховую пенсию. Если, например, пенсионер работает, но уже имеет право на пенсию или получает ее — ничего не выплатят.

Получать накопительную часть пенсии могут наследники — супруги, родители, дети. Если их нет, то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Кстати, в договоре с пенсионным фондом умерший мог сам определить, кому достанется накопительная часть его пенсии. Если такое указание есть, деньги выплатят тем, кто прописан в договоре, а еще нетрудоспособным супругам, несовершеннолетним детям и родителям умершего. Родители и иждивенцы (дети, супруги) имеют право на деньги, даже если не указаны в договоре. Деньги поделят поровну между теми, кто прописан в договоре, и теми, кто подпадает под исключение.

Чтобы получить накопительную пенсию, обратитесь в ПФР. Вам сообщат, сколько денег на лицевом счете. И расскажут, куда именно обращаться, если накопления хранятся в негосударственном пенсионном фонде. Для получения выплаты понадобятся документы:

  свидетельство о смерти, если есть;

СНИЛС умершего или его копия;

документы, подтверждающие родство.

Деньги выплачивают в среднем в течение 30−40 дней.

Читайте также: